CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 60 อัตรา

วันที่ : 4 มกราคม 2562 03:10:46
12413 อ่าน

กรมดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย - หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 นาย ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 - 18 ปี บริบูรณ์ (พศ. 2544 - 2547)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ

 

การรับสมัครสอบ
1. ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562
2. สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.rtabs.net/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ระเบียบการรับสมัคร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906