CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

เปิดรับสมัครสอบตำรวจ 2562 สาย อก. แล้ว!!! ชาย/หญิง 521 อัตรา

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 11:28:56
8198 อ่าน

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.) กลุ่มงานเทคนิค สายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 521 อัตรา (ชาย/หญิง) รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
สายงานป้องกันปราบปราม
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 134 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า


กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
1. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่บัญชี และทำหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 162 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางบัญชี

 

2. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา
วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช หรือเทียบเท่า


กลุ่มงานเทคนิค
1. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 90 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ โทรคมนาคม

2. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 15 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ โทรคมนาคม หรือทางคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ(รอประกาศรับสมัครในวันที่ 4 มีนาคม 2562)

*** คำแนะนำในการเตรียมอ่านหนังสือติวสอบตำรวจ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906