CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

"สรอ. ขอความรู้" เชิญร่วมเขียนบันทึกตามประเด็น 18-31 พค. 55

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 06:37:56
7121 อ่าน

ที่มา
"สรอ. ขอความรู้" เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง GotoKnow และ สรอ. (EGA) เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของประเทศค่ะ

กติกาการบันทึก
โครงการจะกำหนดหัวข้อประเด่นเด็นขึ้นทุก 15 วันเพื่อให้สมาชิก GotoKnow ทุกท่านได้ร่วมเขียนบันทึกตามประเด็นที่กำหนดผ่านบล็อกค่ะ

จะเขียนกี่บันทึกก็ได้นะคะ เขียนอย่างไรก็ได้ค่ะตามสไตล์ที่ถนัดได้เลยค่ะ เน้นที่ว่าทาง สรอ. จะสามารถนำประโยชน์จากบันทึกเหล่านี้ไปใช้ต่อได้ค่ะ ภายใน 15 วันที่กำหนดไว้นะคะ

ร่วมบันทึกประเด็นแรกสำหรับ 18-31 พค. 55 บัตรประชาชนในฝัน

สำหรับประเด็นแรกสุดสำหรับ 18-31 พค. 55 จะเป็นประเด็นของ บัตรประชาชนอเนกประสงค์ หรือ บัตรสมาร์ทการ์ด ค่ะ

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรในหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ กรมสรรพากร สำนักงานขนส่ง โรงพยาบาล ธนาคาร และอื่นๆ ค่ะ ปัจจุบันบัตรประชาชนรุ่นใหม่สุดเป็นบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) แล้วนะคะ เรียกได้ว่าเป็นบัตรอัจฉริยะเนื่องจากมีไมโครชิพฝังอยู่ในตัวบัตรเพื่อใช้ใน การเก็บข้อมูลที่สำคัญของคนๆ นั้นไว้ เช่น ข้อมูลยืนยันตัวบุคคล ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้นค่ะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสมาร์ทการ์ดและโครงการ "คนไทย 1 ใบก็พอ" ได้ที่ กรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th/card/card.htm และ http://www.dopa.go.th/

ทางโครงการจึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเขียนบันทึกลงบล็อกใน GotoKnow ด้วยการเขียนตอบคำถามว่า

"ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง หรือ เล่าประสบการณ์ที่ได้ทำธุรกรรมกับกับภาครัฐ/ภาคเอกชนแล้วอยากเห็นว่า บัตรประชาชนดังกล่าวจะมาช่วยอำนวยประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง"

พร้อมใส่ คำสำคัญ (Keyword) ของบันทึกไว้ด้วยคำว่า "บัตรประชาชน"

กระบวนการคัดเลือก

  • คัดเลือกบันทึกตามกติกาและใส่คำสำคัญว่า "บัตรประชาชน" ที่ได้รับดอกไม้มากที่สุด 250 บันทึกเพื่อมาสุ่มจับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

  • เงินสด 2,500 บาทจำนวน 2 รางวัล

  • Banner รางวัลติดประจำบล็อก

หมายเหตุ

  • กติกาและรางวัลเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละเดือน

  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  • ประกาศผลภายในวันที่ 16 และ 30 ของเดือน

ผู้สนับสนุน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบการบริหารงานจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สรอ. ได้ที่ www.ega.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล สรอ. ขอความรู้ ได้ที่ support @ gotoknow.org ขอบคุณค่ะ

การกดปุ่มให้ดอกไม้บันทึกที่ท่านชื่นชอบและคิดว่าสมควรได้รับรางวัล

ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/488365

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เลข 13 หลักในบัตรประชาชนสำคัญฉันใด 

ตัวเลขแต่ละหลักมีความหมายในตัวมันเอง

ปรับปรุงล่าสุด : 12 ก.พ. 2562 / เข้าชม 63701 ครั้ง

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ : บัตรประจำตัวประชาชน 

กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันฉบับสั้น ๆ ย่อ ๆ

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 98490 ครั้ง

KM บนเขตบางพลัด การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

การบริการประชาชน บนความประทับใจ

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 6133 ครั้ง

เซ็นรับรองให้ดี ๆ ก่อนมีหนี้ไม่รู้ตัว 

การเซ็นชื่อกำกับสำเนาเอกสาร

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 10489 ครั้ง

บัตรประจำตัวราษฎรไทยในปัจจุบัน 

รัฐไทยก็เหมือนรัฐอธิปไตยอื่นๆ ย่อมต้องมีหน้าที่รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่บุคคลธรรมดาที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 38141 ครั้ง