CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

พ่อแม่สูบ(บุหรี่) ลูกสำลัก(พิษภัย)

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 06:38:58
4632 อ่าน

พวก เราคงจะได้ยินได้ฟังพิษภัยของบุหรี่ต่อคนสูบมามากแล้ว นักวิจัยจากสหราชอาณาจักร(หมู่เกาะอังกฤษ)พบหลักฐานในทารกว่า ลูกๆ ก็สำลักพิษภัยได้เหมือนกัน

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า การสูบบุหรี่ของพ่อแม่มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงตายจากโรคตายเฉียบพลันในทารก (sudden infant death syndrome / SIDS) หรือ "ทารกไหลตาย"

อาจารย์ดอกเตอร์ไมค์ ไวลู และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยไลแคสเทอร์ สหราชอาณาจักรทำการศึกษาสารโคนิทีน (conitine) ซึ่งเป็น 1 ในสารหลายพันชนิดที่มีอยู่ในควันบุหรี่ สารนี้เป็นผลพลอยได้ (byproduct) จากการได้รับนิโคทีน (nicotine) เข้าไป

กลุ่มตัวอย่างเป็นทารกอายุ 12 สัปดาห์ 104 คน ทารกเหล่านี้มีพ่อแม่สูบบุหรี่ 71 คน ไม่มีพ่อแม่สูบบุหรี่ 33 คน

ผลการศึกษาพบว่า ทารกที่มีพ่อแม่สูบบุหรี่อย่างน้อย 1 คนจะมีสารโคนิทีนในปัสสาวะเพิ่มขึ้น 5.58 เท่าเมื่อเทียบกับทารกที่ไม่มีพ่อแม่สูบบุหรี่เลย นอกจากนั้นพบว่า ทารกที่นอนห้องเดียวกับพ่อแม่มีสารพิษชนิดนี้เพิ่มขึ้น

พวกเราที่สูบบุหรี่จึงควรปรึกษาคลินิกเลิกบุหรี่ เพื่องด-ลด-ละ-เลิกบุหรี่... ถ้าเลิกไม่ได้จริงๆ การลดปริมาณบุหรี่ลงให้ได้อย่างน้อย 50% ก็ช่วยลดพิษภัยลงได้
 

การสูบบุหรี่ในที่โล่ง เช่น เปิดประตู-หน้าต่าง เปิดพัดลมดูดอากาศ ฯลฯ มีส่วนช่วยให้พิษภัยของบุหรี่ตกถึงญาติสนิทมิตรสหาย และคนรอบข้างน้อยลง

โรงพยาบาลและสถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน สถานีขนส่ง ฯลฯ ที่จัดห้องสูบบุหรี่น่าจะทำดนตรีประกอบ... เป็นเสียงเพลงบรรเลงเบาๆ มีเสียงไอ สำลัก และเสียงหอบหืดคลอเป็นช่วงๆ เพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่

ถึงตรงนี้... ขอแสดงความยินดีกับพวกเราที่ไม่สูบบุหรี่ทุกท่าน ขอให้พวกเรามีสุขภาพปอดดีไปนานๆ ครับ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย