CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
สนง.อุทยานการเรียนรู้ . สอบราคาจ้าง”พัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5” ครั้งที่ 2
วันที่ : 20 มีนาคม 2560 10:58:04
95 อ่าน

สนง.อุทยานการเรียนรู้  ปทุมวัน กทม.

สอบราคาจ้าง”พัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5” ครั้งที่  2 

ซื้อแบบสอบราคาวันที่  29 มีค. – 10 เม.ย.  60 

โทร 022645963 – 5 ต่อ  109, 120, 121, 126, 142 

 www.tkpark.or.th