CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
ไปรษณีย์ไทย สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
วันที่ : 20 เมษายน 2560 10:55:17
67 อ่าน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก พร้อมอุปกรณ์

จำนวน  5 เครื่อง (ครั้งที่  2) 

ซื้อแบบสอบราคาตั้งแต่วันที่  25 เม.ย.  60 

โทร 028313424