CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
อบจ.ปราจีนบุรี สอบราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน)
วันที่ : 13 กันยายน 2560 02:40:08
93 อ่าน

อบจ.ปราจีนบุรี  
สอบราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดปราจีนบุรี  
(สนามกีฬาถ่ายโอน)  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซื้อแบบสอบราคาถึง  15 ก.ย.  60  
โทร  037452073  
www.prachinpao.go.th