CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
ธนาคารแห่งประเทศไทย กทม. สอบราคาจัดหาพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ห้องคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ : 13 กันยายน 2560 02:41:22
180 อ่าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย  กทม. 
สอบราคาจัดหาพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ห้องคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ 
อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซื้อแบบสอบราคาถึง  15 ก.ย. 60  
โทร  022835228  
www.bot.or.th