CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
โครงการชลประทานตราด สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการโครงการชลประทานตราด และที่ทำงานหัวงาน รวม 7 แห่ง
วันที่ : 14 กันยายน 2560 10:35:36
142 อ่าน

โครงการชลประทานตราด  
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
บริเวณที่ทำการโครงการชลประทานตราด 
และที่ทำงานหัวงาน 
รวม  7 แห่ง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซื้อแบบสอบราคาถึง 19 ก.ย.  60  
โทร  039512800  ต่อ  107  
http://procurement.rid.go.th