CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กทม. สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมการติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
วันที่ : 14 กันยายน 2560 10:36:22
147 อ่าน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต  กทม. 
สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมการติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่  
ซื้อแบบสอบราคาวันที่  15 – 25  ก.ย.  60  
โทร  029869009 , 029869103 – 9 ต่อ  1422 – 24   
www.tu.ac.th