CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
การบินไทย กทม. สอบราคาซื้อชุดถาดอาหารสำหรับบริการผู้โดยสารชั้นประหยัด V1 จำนวน 7 รายการ
วันที่ : 9 มกราคม 2561 02:07:25
164 อ่าน

การบินไทย  กทม. 
- สอบราคาซื้อชุดถาดอาหารสำหรับบริการผู้โดยสารชั้นประหยัด V1  
จำนวน  7  รายการ  
ซื้อแบบสอบราคาวันที่  17 – 26  ม.ค.   61   
โทร  025451324 , 025451233

 

- สอบราคาซื้อ Plate  Large  F  Class  V1  
จำนวนรวม  4,608  ชิ้น  
ซื้อแบบสอบราคาวันที่ 11 – 17  ม.ค.  61  
โทร  025451324 , 025451233