CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
กรมธนารักษ์ กทม. สอบราคาจ้างเหมาทำลายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 ประเภท (รวม 10 รายการ)
วันที่ : 9 มกราคม 2561 02:08:08
165 อ่าน

กรมธนารักษ์  กทม. 
สอบราคาจ้างเหมาทำลายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
จำนวน  3 ประเภท  (รวม  10 รายการ)  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซื้อแบบและยื่นซองถึง  31  ม.ค. 61  
โทร  022701760  
www.treasury.go.th