CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
การยางแห่งประเทศไทย กทม. สอบราคาจัดหาผู้รับจ้างบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร
วันที่ : 9 มกราคม 2561 02:09:39
197 อ่าน

การยางแห่งประเทศไทย  กทม.  
สอบราคาจัดหาผู้รับจ้างบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร  
ซื้อแบบสอบราคาถึง  31  ม.ค.  61 
 โทร  024332222  ต่อ  115 – 117  
www.rubber.co.th