CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
เทศบาลนครภูเก็ต สอบราคาจ้างโครงการเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดงานนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2561
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 11:14:42
174 อ่าน

เทศบาลนครภูเก็ต  
สอบราคาจ้างโครงการเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และการจัดงานนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี  2561  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซื้อแบบสอบราคาถึง  18 ก.ค.  61  
โทร  0805373356 ,  076212895  
www.phuketcity.go.th