CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
การบินไทย สอบราคาซื้อผ้ากันเปื้อนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องผู้หญิง จำนวน 1,980 ตัว
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 11:16:46
151 อ่าน

การบินไทย  
- สอบราคาซื้อผ้ากันเปื้อนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องผู้หญิง  
จำนวน  1,980 ตัว 
ซื้อแบบสอบราคาถึง  16  ก.ค.  61  
โทร  025454239

 

- สอบราคาเพื่อเช่าใช้ระบบพร้อมบริการ Vulnerability  Management System สำหรับระยะเวลา 1 ปี 
จำนวน  1 ระบบ  
ซื้อแบบสอบราคาถึง  19 ก.ค.  61  
โทร  025453246