CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
การบินไทย สอบราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย จำนวน 6,500 เมตร
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 11:20:39
134 อ่าน

การบินไทย  
-สอบราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย  
จำนวน  6,500  เมตร  
ซื้อแบบสอบราคาถึง  16 ก.ค.  61  
โทร  025454239

 

-สอบราคาซื้อผ้า Poly  Slub  สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง 
จำนวน  10,000 เมตร  
ซื้อแบบสอบราคาถึง  16 ก.ค.  61  
โทร  025454239

 

-สอบราคาซื้อ Bag  (Plastic  Packing  Bag)  
จำนวนรวม  14,400  กิโลกรัม  
ซื้อแบบสอบราคาวันที่  13 – 20 ก.ค.  61  
โทร  025451225 , 025451227

 

-สอบราคาจัดหาผู้รับจ้างตัดเย็บรองเท้าสีดำ สำหรับพนักงานหญิง  โดยวิธีพิเศษ  
ซื้อแบบสอบราคาถึง  16 ก.ค.  61  
โทร  025454239

 

-สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
และขนถ่ายสินค้าสดประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า 
จำนวน  1 งาน 
ซื้อแบบสอบราคาวันที่  17 – 25 ก.ค.  61  
โทร  025451246