CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
ไปรษณีย์ไทย สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ป้ายเลขที่พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ (ป.2) จำนวน 60,000 เล่ม
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 11:21:43
135 อ่าน

ไปรษณีย์ไทย  
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ป้ายเลขที่พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ (ป.2)  
จำนวน 60,000 เล่ม  
ซื้อแบบและยื่นซองถึง  26 ก.ค.  61  
โทร  028313506