CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
บมจ การบินไทย ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดแผนกภัตตาคาร
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 10:42:53
452 อ่าน

บมจ การบินไทย 
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดแผนกภัตตาคาร แคนทีน opc 
และแคนทีน crew cafeteria 
อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เริ่ม 1 เมย 62 - 31 มีค 65 
ขายแบบ 27 กพ - 5 มีค 62 
โทร 02545325