CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
ข่าวรับสมัครงาน
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 179 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 94 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 98 ครั้ง

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 24 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 มิถุนายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 4 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 172 ครั้ง

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 มิถุนายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 4 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 171 ครั้ง

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พ.ค. 2561 / เข้าชม 356 ครั้ง

เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พ.ค. 2561 / เข้าชม 213 ครั้ง

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 65 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พ.ค. 2561 / เข้าชม 311 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พ.ค. 2561 / เข้าชม 237 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 171 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พ.ค. 2561 / เข้าชม 293 ครั้ง

ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 34
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 34
  • Next »
ไปที่หน้า :