CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
ข่าวรับสมัครงาน
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 587 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 / เข้าชม 14 ครั้ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 / เข้าชม 11 ครั้ง

กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 / เข้าชม 8 ครั้ง

กรมชลประทานเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 / เข้าชม 5 ครั้ง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 / เข้าชม 5 ครั้ง

กองพลทหารราบที่ 4 เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 77 อัตรา  

ในวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 / เข้าชม 4 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศเปิดสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 / เข้าชม 4 ครั้ง

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 34 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 / เข้าชม 9 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 / เข้าชม 6 ครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสมัครสอบรับราชการ 49 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 / เข้าชม 1 ครั้ง

ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 22
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 22
  • Next »
ไปที่หน้า :