CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 3 อัตรา
วันที่ : 14 กันยายน 2560 10:40:06
353 อ่าน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน กพ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://diw.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ