CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
สำนักงานศาลปกครองเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา
วันที่ : 14 กันยายน 2560 10:43:51
427 อ่าน

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน กพ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ