CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นสมาชิก อส. 120 อัตรา
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 01:28:33
507 อ่าน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 120 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

รายละเอียดการเรียกบรรจุ
1. กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 จำนวน 37 อัตรา
2. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 จำนวน 45 อัตรา
3. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 จำนวน 30 อัตรา
4. กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 จำนวน 8 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
1. มีสัญชาติไทย (ชาย/หญิง)
2. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับ (ม.ต้น) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
3. มีอายุ 17 - 60 ปี
4. มีร่างการสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษษดินแดน

การรับสมัครสอบ
รับสมัครระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ โดยให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบ ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906