CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 110 อัตรา
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 01:30:24
473 อ่าน

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 110 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและเป็นลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
- ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 21250 บาท
- ปริญญาตรี จำนวน 15 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
- ปวส. จำนวน 23 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
- ปวช. จำนวน 68 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
- ม.3/ม.6 จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10150 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี-โท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุฒิ ม.3 - วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ
องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเวปไซค์ https://gpo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906