CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การศึกษา และสวัสดิการ

การศึกษา และสวัสดิการ

ทั้งหมด 113 รายการ  

1

รายการ
ล่าสุด

การบริการสาธารณะ

การบริการสาธารณะ

ทั้งหมด 36 รายการ  

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง

ทั้งหมด 6 รายการ  

ภาษี และการเงิน

ภาษี และการเงิน

ทั้งหมด 36 รายการ  

คมนาคม และขนส่ง

คมนาคม และขนส่ง

ทั้งหมด 14 รายการ  

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค

ทั้งหมด 15 รายการ  

ผู้พิการ

ผู้พิการ

ทั้งหมด 3 รายการ  

อื่นๆ

อื่นๆ

ทั้งหมด 19 รายการ