CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบการเผยแพร่และบริการข้อมูลภาพดาวเทียม (MVOS)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบการเผยแพร่และบริการข้อมูลภาพดาวเทียม (MVOS)
ลิ้งค์บริการ : http://mvos.gistda.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.gistda.or.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
กลุ่มอายุ :
 
Array ( )
หมวดหมู่ให้บริการ :
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ