CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริการกฎหมาย สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : บริการกฎหมาย สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
ลิ้งค์บริการ : http://dbserv.krisdika.go.th/DeafBlindWeb/Blind/index.jsp
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.krisdika.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ 

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • สืบค้นข้อมูล

 

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ
บริการที่เกี่ยวข้อง
บริการกฎหมาย สำหรับผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย