CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้านระบบสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้านระบบสุขภาพ
ลิ้งค์บริการ : http://kb.hsri.or.th/dspace/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.hsri.or.th

ข้อมูลเบื้องต้น

ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้านระบบสุขภาพ โดยสามารถเข้าไป download ฟรีได้ทั้งเล่ม ที่ คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank: KB) http://kb.hsri.or.th/dspace/