CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบบริการแผนที่เส้นทาง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบบริการแผนที่เส้นทาง
ลิ้งค์บริการ : http://gis.drr.go.th/DRR/Login.aspx
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.drr.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีกระดานสนทนา
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
  • มีแจ้งผลทางอีเมล์หรือเว็บไซต์
  • มีรายการคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ