CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ค้นหา จองชื่อ และจดทะเบียนนิติบุคคล

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ค้นหา จองชื่อ และจดทะเบียนนิติบุคคล
ลิ้งค์บริการ : http://eregist.dbd.go.th/Member/faces/member/login.jsp
ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.dbd.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dbd.go.th

รูปแบบของระบบ

  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
  • รูปแบบการขอรับบริการ

สถานที่ติดต่อ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ โทร 0-2528-7600 สายด่วน 1570
หรือดูแผนที่ได้ที่ http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=64
วันเวลาที่ทำการ : ทุกวัน

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ