CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ฐานข้อมูลอัตราอากร

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ฐานข้อมูลอัตราอากร
ลิ้งค์บริการ : http://igtf.customs.go.th
ชื่อหน่วยงาน : กรมศุลกากร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.customs.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
Array ( )
หมวดหมู่ให้บริการ :
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ