CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ลิ้งค์บริการ : http://smce.doae.go.th
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.doae.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • มีกระดานสนทนา
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
  • มีรายการคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ไม่มี

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พรบ. วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ