CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลิ้งค์บริการ : http://ecitthai.net/index.php
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.dip.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
กลุ่มอายุ :
 
คำสำคัญ :
Array ( )
หมวดหมู่ให้บริการ :
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ