CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.dip.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ