CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สมัครงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : สมัครงาน
ลิ้งค์บริการ : http://www.exat.co.th/job
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.exat.co.th/index.php

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • มีระบบสมาชิก

อัตราค่าธรรมเนียม : 100 บาท