CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ขอสติ๊กเกอร์รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนทางพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ขอสติ๊กเกอร์รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนทางพิเศษ
ลิ้งค์บริการ : http://e-services.exat.co.th/stk
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.exat.co.th/index.php

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
  • มีแจ้งผลทางอีเมล์หรือเว็บไซต์
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ