CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลิ้งค์บริการ : http://202.12.97.2/procurement/
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.kku.ac.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ