CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
ลิ้งค์บริการ : http://www.fis.oop.cmu.ac.th
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.cmu.ac.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • มีกระดานสนทนา
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
  • มีรายการคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)