CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

งานบริการและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : งานบริการและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ลิ้งค์บริการ : http://www.ited.kmutnb.ac.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.kmutnb.ac.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษารับผิดชอบในการให้บริการออกแบบพัฒนาสื่อการศึกษา เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม และพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์

สถานที่ติดต่อ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 2301, 2312, 2315 โทรสาร 0-2585-7590
วันเวลาที่ทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ