CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบฐานข้อมูลการวิจัย

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบฐานข้อมูลการวิจัย
ลิ้งค์บริการ : http://www.research.nu.ac.th
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.nu.ac.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • สืบค้นข้อมูล
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ