CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลิ้งค์บริการ : http://web.chandra.ac.th/blog/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.chandra.ac.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
  • มีแจ้งผลทางอีเมล์หรือเว็บไซต์
  • มีรายการคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

เอกสารหลักฐาน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พรบ. ว่าดวยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์