CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ลิ้งค์บริการ : http://dsd.pbru.ac.th/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.pbru.ac.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • มีกระดานสนทนา
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
  • มีรายการคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

รูปแบบการขอรับบริการ : เยี่ยมชมฟรี
หลักฐานที่ต้องใช้ : ไม่มี
อัตราค่าธรรมเนียม :  ไม่มี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พรบ.คอมพิวเตอร์ 50

สถานที่ติดต่อ : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300 ต่อ 1115, 1116, 1118 โทรสาร.032-493-278
วันเวลาที่ทำการ : ทุกวัน

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ