CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบสารบัญหนังสือห้องสมุด สำนักวิทยบริการ (VTLS กฤตภาคออนไลน์)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบสารบัญหนังสือห้องสมุด สำนักวิทยบริการ (VTLS กฤตภาคออนไลน์)
ลิ้งค์บริการ : http://book.pbru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.pbru.ac.th

ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบสารบัญหนังสือห้องสมุด สำนักวิทยบริการ (VTLS กฤตภาคออนไลน์) คำสำคัญ,สืบค้นคำสำคัญรายการหลัก, หนังสือสำรอง, ฐานข้อมูลภายนอก, สืบค้นแบบเชี่ยวชาญ, เครื่องมือช่วย,ตะกร้า, การเข้าสู่ระบบของสมาชิก , บันทึก Session, ปิด Session, ถามมาบรรณารักษ์ตอบ, แนะนำให้จัดหาหนังสือ

รูปแบบของระบบ 

 • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
 • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
 • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
 • ชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการผ่านเว็บไซต์
 • มีกระดานสนทนา
 • สืบค้นข้อมูล
 • มีระบบสมาชิก
 • มีรายการคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

รูปแบบการขอรับบริการ

 • สมาชิก

หลักฐานที่ต้องใช้

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าสมาชิกศิษย์เก่า 200/ปี
 • ค่าสมาชิกทั่วไป 500/ปี

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • การยืนค้นหนังสือห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สถานที่ติดต่อ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3249-3271 โทรสาร 0-3249-3272 ระบบกฤตภาคออนไลน์
วันเวลาที่ทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ และ เสาร์-อาทิตย์ 9.00-15.00 น.

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ