CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบสารสนเทศด้านการบริการการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบสารสนเทศด้านการบริการการศึกษา
ลิ้งค์บริการ : http://register.yru.ac.th/registrar/home.asp
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.yru.ac.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • มีกระดานสนทนา
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
  • ทำธุรกรรมได้ครบวงจรบนเว็บไซต์
  • มีรายการคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ