CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ลิ้งค์บริการ : http://www.lms.sru.ac.th/moodle/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sru.ac.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ    

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • มีกระดานสนทนา
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ