CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบรับสมัครบัณฑิตศึกษา Online

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบรับสมัครบัณฑิตศึกษา Online
ลิ้งค์บริการ : http://entry.wu.ac.th/apply.asp
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.wu.ac.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • สืบค้นข้อมูล

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าสมัคร 500 บาท

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ