CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก สำนักงาน ก.พ.

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก สำนักงาน ก.พ.
ลิ้งค์บริการ : http://job.ocsc.go.th/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.otepc.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • มีกระดานสนทนา
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
  • มีแจ้งผลทางอีเมล์หรือเว็บไซต์
  • มีรายการคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อรับทุนหน่วยละ 100 บาท, ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฏ ก.พ. ออกตามความใน พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551, ระเบียบ ก.พ. พ.ศ.2553, ข้อบังคับ ก.พ.