CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

เว็บไซต์ สศช.

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : เว็บไซต์ สศช.
ลิ้งค์บริการ : http://www.nesdb.go.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.nesdb.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ 

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • มีกระดานสนทนา
  • สืบค้นข้อมูล