CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
ลิ้งค์บริการ : https://www.nrms.go.th/Register.aspx
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.nrct.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก