CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบงานยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบงานยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ลิ้งค์บริการ : http://wwwapp1.fda.moph.go.th/esub/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://fda.moph.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์