CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบการรับส่งเครื่องวัดรังสีออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบการรับส่งเครื่องวัดรังสีออนไลน์
ลิ้งค์บริการ : http://ssdl.oap.go.th/ssdlonline/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.oap.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก